Ukrainian Orthodox Church of St. Anne: Toronto (Scarborough), Ontario

Свято Покрови Пресвятої Богородиці • The Feast Day of the Protection of the Mother of God

Ukrainian Orthodox Church St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: Покрова Пресвятої Богородиці • Protection of the Mother of God

Покрова Пресвятої Богородиці • Protection of the Mother of God

Тропар, голос 4

Сьогодні, ми, православні люди, радісно святкуємо, осяяні Твоїм, Богомати, пришестям і, споглядаючи на Твій пречистий образ, покірно мовимо: Покрий нас чесним Твоїм покровом і визволи нас від усякого зла, молячи Сина Твого — Христа Бога нашого, спасти душі наші.

Tropar, Tone 4:

Today, we Orthodox people joyfully celebrate, enlightened by Your coming among us O Mother of God, and gazing upon Your Most Pure image, we say with compunction:
Shelter us with Your most pure Protection and deliver us from all evil, praying to Your Son, Christ our God, to save our souls.

Свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначається у Святій Православній Церкві 14 жовтня за новим стилем (а 1 жовтня за старим). Свято Покрови Пресвятої Богородиці має дивовижну історію виникнення і встановлено на честь з’явлення Божої Матері в одному із храмів Константинополя.

За переказом, в час правління імператора Льва VI Філософа (886-912), коли на місто напали сарацини, жителі молилися на всенічній службі у Влахернсь-кому храмі, де зберігалися риза Богоматері, її омофор (покривало) та частина поясу, перенесені з Палестини в V столітті. Саме в цей час, Преподобний Андрій, Христа ради юродивий, побачив під церковним склепінням з’явлення Пресвятої Богородиці в оточенні ангелів, пророків і апостолів. Святий Андрій бачив, як від Царських Дверей до храму ввійшла осяяна світлом Богородиця у супроводі Св. Іоана Хрестителя і Св. Іоана Богослова та при співі великого хору святих.

Преблагословенна Богородиця просила Господа Ісуса Христа прийняти молитви всіх християн, викликуючих Його Пресвяте Ім’я і прибігаючих до її заступництва. Вона довго молилася за весь християнський світ, а потім, підійшовши до престолу, зняла з голови омофор і широко розпростерла понад головами народу в храмі.

Це чудесне з’явлення Богородиці було прославлене присутніми у храмі людьми, які увірували в допомогу Матері Божої у їх боротьбі зі загарбниками. Підбадьорені небесною підтримкою, греки-християни перемогли сарацинів, а Покров-омофор став символом опіки і заступництва Пречистої Діви Марії. Від часу чудесного з’явлення Богородиці у Влахернському храмі, вістка про цю подію поширилась по всьому Константинополі.

З тих пір було встановлено Свято Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня за новим стилем (1 жовтня за старим). Уславлення свята яскраво відображено у піснеспівах, в яких Богородиця звеличується як повновладна володарка, якій поклоняються і на небі і на землі. Святі піснетворці, прославляючи Пресвяту Богородицю підкреслювали її значимість у спасінні людства. У святочних піснеспівах, особливо у канонах, Богородиця звеличується у яскравих старозавітніх образах, що свідчило про прадавнє передчуття приходу у світ Святої Діви, що народить Спасителя.

Зазначимо, що у Візантії після падіння Константинополя у 1453 році Свято Покрови Пресвятої Богоматері перестали святкувати, але в Київській Русі-Україні це одне із найбільш шанованих свят. Традиція бере свій початок ще від часів прийняття християнства і упродовж віків набирала національного підтексту, відповідно до суспільно-історичних обставин.

До Богородиці прибігали і українські князі, і козаки й гетьмани, які обирали Богородицю своєю Покровителькою та Опікункою. Князь Ярослав Мудрий, збудувавши Софійський Собор у Києві і Благовіщенську церкву над Золотими Воротами, віддав в опіку Божої Матері увесь його народ. Також, Князь Мстислав, в поході проти черкесів обіцяв збудувати церкву в честь Божої Матері, якщо Вона допоможе йому здолати ворога. Він переміг і виконав свою обітницю. Князь Володимир Мономах у своїх споминах каже, що перемогу над половцями здобув завдяки Богові і Пречистій Діві Марії. Деякі українські князі на своїх печатках використовували іконки Божої Матері або молитви до Неї. Від того часу чимало князів здобули перемогу над численними ворогами, прибігаючи під материнського заступництва Богородиці, як про це йдеться у письмових джерелах.

Покрова—храмове свято запорізьких козаків. Запорізькі козаки мали на Січі церкву в честь Покрова Пресвятої Богородиці з іконою її Покрови. Вони будували багато Покровських храмів. А століттями пізніше Українська Повстанська Армія проголосила Свято Покрови своїм офіційним святом. Теж, православні християни завжди вважали Богородицю своєю вірною і невтомною заступницею і дотепер просять у Цариці Небесної допомоги і захисту, водночас прославляючи її велич та милосердя.

У свято Покрови Пресвтої Богородиці ми просимо у Цариці Небесної захисту і помочі:

Пом’яни нас у твоїх молитвах, Преблагословенно Діво Богородице, щоб не загинули через примноження гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей; на Тебе бо надіємось і, Твого Покрову свято шануючи, Тебе величаємо.

—risu.org.ua; hram.lviv.ua; rivne-cerkva.rv.ua

Ukrainian Orthodox Church of St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: Interstitial

Кондак, голос 3

Діва сьогодні предстоїть у церкві і з чинами святих невидимо за нас молиться Богу. Ангели з архиєреями поклоняються, апостоли з пророками торжествують, бо за нас молить Богородиця Предвічного Бога.

Kondak, Tone 3

The Virgin stands before us in the Church today, and with the choirs of Saints, invisibly prays to God for us. The Angels with the Hierarchs worship, the Apostles with the Prophets rejoice. For the Theotokos prays for us to the Eternal God.

The Holy Orthodox Church celebrates the Feast Day of the Protection of the Most Holy Theotokos on October 14, or October 1 according to the Julian calendar. The Feast Day, called Pokrova in Ukrainian, that commemorates the appearance of the Theotokos in a Constantinople church has a fascinating history of its origin and founding. According to historical tradition, during the reign of Emperor Leo VI, the Philosopher VI (886-912), the townspeople of the city of Constantinople gathered to pray at an All-Night Vigil in the church of St. Mary of Blachernae because their city was besieged by the Saracens. This church was special because it housed the robe, veil head covering, or omophorion, and part of the belt of the Most Holy Virgin Mary. These articles were transferred here from Palestine in the 5th C.

It was at this time that the Venerable St. Andrew the Fool-for-Christ saw in the church dome the appearance of the Blessed Virgin Mary radiant with heavenly light, surrounded by a host of angels, prophets and saints. The Venerable Andrew observed how the radiant light of the Theotokos streamed from the Royal Doors into the church. The Holy Virgin was accompanied by St. John the Baptist and the Apostle John the Theologian along with the singing of a great choir of saints.

The Most Blessed Mother of God beseeched the Lord Jesus Christ to hear the prayers of every Christian who calls for help in His Name and comes to Her for intercession. The Theotokos prayed for a long time for the entire Christian world. Then, she approached the Altar, and removed the veil from Her head. She spread out her omophorion over the heads of the faithful gathered in the church.

This miraculous appearance of the Mother of God was glorified in the church filled with those who had faith that the Mother of God would assist in their struggle against the invaders. Buoyed by the divine support, the Greek Christians defeated the Saracens., The news of this wondrous appearance of the Theotokos in the Blachernae church spread throughout Constantinople. Since Her appearance, the omophorion of the Protectress has become a symbol of intercession and protection of the Most Pure Virgin Mary. The Feast Day of the Protection of the Holy Mother of God also came to be established.

The praises of the feast are clearly reflected in the hymns magnifying the Mother of God as the Supreme One Who is venerated both in heaven and on earth. The holy hymnwriters emphasized Her importance in the salvation of mankind, in praising the Most Holy Theotokos. In the feast day hymns, especially in the canons, the Theotokos is magnified in vivid Old Testament images, reflecting the anticipation of the ancient world of the coming of the Holy Virgin, who shall bear the Saviour. In the Byzantine Empire after the fall of Constantinople in 1453, the commemoration of the Feast Day of the Protection of the Mother of God declined in practice.

At the same time, it became one of the most revered feast days in Kyivan Rus’-Ukraine. Although the traditions of the feast day originate in earlier times, over the centuries the meaning of the feast day came to be interpreted within a local social and historical context. Seeking the protection of the Theotokos were rulers of the Ukrainian state, Cossack leaders and the hetmans who chose the Mother of God as their Intercessor and Protectress. Historical accounts tell of many rulers of the Ukrainian lands who were victorious over their foes after seeking the maternal protection of the Theotokos.

Knyaz Yaroslav Mudriy, the Wise, dedicated his entire nation to the care and protection of the Theotokos after building the St. Sophia Cathedral n Kyiv and the Annunciation church above the Golden Gates of Kyiv. So too, Knyaz Mstyslav, prayed to the Mother of God for assistance in the battle against attacking enemies, promising to build a church dedicated to Her if victorious. He defeated the invaders and built the church. Knyaz Volodymyr Monomakh writes in his memoirs that his armies defeated invading forces after beseeching the Mother of God for assistance. Some of the Ukrainian leaders even placed icons of the Mother of God or prayers to Her in their official seals.

The Pokrova Feast Day was especially commemorated during the Cossack period, particularly by the Zaporizhian Cossacks. It became the patronal feast day of the Zaporizhian Cossacks, who built a church at their Sich headquarters dedicated to the Protection of the Mother of God. They also built many other churches dedicated to this feast day elsewhere. They had a special icon, the Cossack Protectress Mother of the God. Centuries later, the Ukrainian Insurgent Army declared the Feast Day of the Protectress as their official patronal feast day. Christians have always regarded the Blessed Virgin Mary as their faithful and constant advocate and continue to seek the assistance and protection of the Queen of Heaven, at the same time, praising her greatness and mercy.

On the Feast Day of the Protection of the Mother of God, we pray to the Heavenly Queen for Her intercession:

Remember us in Your prayers, О Blessed Lady, the Theotokos, pray that we do not perish as a result of the multiplying of our sins, shield us from all harm and evil attacks. In You we place our hope, and, honouring your Feast Day of Protection, we magnify You.

—risu.org.ua; hram.lviv.ua; rivne-cerkva.rv.ua

Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, the sinner.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного.
St_Anne_Orthodox_Toronto_Whorl_Small

Ukrainian Orthodox Church of Saint Anne

525 Morrish Rd. Toronto (Scarborough), ON M1C 1G2 Parish Office: (416) 284-9642

Find Your Way Here

From Highway 401, take Exit 389, Meadowvale Road, heading south (signs for Meadowvale Road South). Take the third right onto Ellesmere Road. Travel 850 metres and take the third right onto Morrish Road. The church will be on the right. Parking is available on church property. The Ukrainian Orthodox Church of St. Anne benefits from its close proximity to the University of Toronto, Scarborough campus. Two TTC bus routes run frequently to stops right outside our parish doors: one en route from York Mills Station to Victoria Park; another traveling from Kennedy Station to Staines Road — servicing all points in between. 116 Morningside

Богослужіння • Services

  • April 28, 2018 5:00 pmVespers / Велика Вечірня
  • April 28, 2018 6:00 pmConfession / Сповідь
  • April 29, 2018 9:00 amConfession / Сповідь
  • April 29, 2018 12:00 pmFellowship - VOLUNTEER NEEDED

AEC v1.0.4

Service Schedule

Archives • Архів