Ukrainian Orthodox Church of St. Anne: Toronto (Scarborough), Ontario

Собор Архистратига Михаїла та Небесних Сил Безплотних • Synaxis of Archangel Michael and the Bodiless Powers

Ukrainian Orthodox Church of St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: Архистратиг Михаїл • Archstrategist Michael

Архистратиг Михаїл • Archstrategist Michael

John 1:47-51

Jesus saw Nathanael coming to him, and said of him, Behold an Israelite indeed, in whom is no guile!
Nathanael said unto him, Where do you know me? Jesus answered and said unto him, Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you.
Nathanael answered and said unto him, Rabbi, you are the Son of God; you are the King of Israel.
Jesus answered and said unto him, Because I said unto you, I saw you under the fig tree, do you believe? You shall see greater things than these.
And he said unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter you shall see heaven opened, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.

Іоана 1:47-51

Ісус, угледівши Нафанаїла, що до Нього йде, говорить про нього: Ото справді ізраїльтянин, що немає в нім підступу!
Говорить Йому Нафанаїл: Звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіґовим деревом був ти.
Відповів Йому Нафанаїл: Учителю, Ти Син Божий, Ти Цар Ізраїлів!
Ісус відповів і до нього сказав: Через те віриш ти, що сказав Я тобі, що під фіґовим деревом бачив тебе? Більш від цього побачиш!
І Він каже йому: Поправді, поправді кажу вам: Відтепер ви побачите небо відкрите та Анголів Божих, що на Людського Сина підіймаються та спускаються.

Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил Безплотних святкується у Православній Церкві 21 листопада за новим стилем. Це церковне свято встановлене на початок християнства Головна тема святкування — побожне шанування вірності Богу, єдності в Богові, ревності до виконання волі Божої, які явили для нашого повчання і спасіння Небесні Сили. Таким чином, свято Собор Архистратига Михаїла й інших Небесних Сил Безплотних — це, в першу чергу, вшанування вірного непохитного служіння Богу, свято непохитного уповання на Бога.

В книзі Про небесну ієрархію, яка надписана святим Діонисієм Ареопагітом, знаходимо завершене вчення про те, що Небесні Сили не однорідні, згідно із покладеними на них різноманітними служіннями. Богословська думка виділяє три ступені ангельської ієрархії, кожен з яких охоплює в свою чергу по три чини, тобто всіх разом дев’ять. Це знайшло відображення і в установленні свята: святкування звершується в листопаді — дев’ятому місяці від березня, яким в давнину розпочинався рік. Православна догматика стверджує, що дана кількість ангельських чинів та імена деяких архангелів, які відомі, аж ніяк не вичерпна картина впорядкованої небесної ієрархії, але є цілком достатньою відкритою для спасіння людини.

Першим серед архангелів, якого знаємо на ім’я є Архангел Михаїл, архистратиг воїнства Господнього. Його ім’я означає “Хто, як Бог?” Саме найменування — це своєрідна відповідь впалим ангелам на чолі із Денницею-Люцифером, котрі повстали проти служіння Богові через власну гордість.
Архангел Михаїл багато разів згадується в Священному Писанні Старого Завіту: він відкриває Ісусу Навину волю Божу про взяття Єрихону, він завдає поразки війську ассірійського царя Сеннахирима, долає нечестивого антіохійського вождя Іліодора, охороняє в полум’ї розжареної печі благочестивих отроків Ананію, Азарію і Мисаїла, зберіг від зруйнування водним потоком храм у Хонах та багато інших величних справ зробив святий архангел з волі Божої.

На честь нього в християнську епоху виникають прекрасні храми, в яких за прикладом самого Михаїла, архангела люди славлять Бога. Українська земля прикрашається великою святинею — столичним собором, що возносить в небо сяйво золотих куполів і освячений на честь архангела Михаїла і всіх Небесних Безплотних Сил.

Іконографічний канон щодо зображення цього найвідомішого архангела вказує зображати його таким, що — топче ногами диявола, і, як переможець, тримає у лівій руці зелену пальмову гілку символ перемоги, а в правій — списа із білою хоругвою вгорі його із зображенням червоного хреста на ознаку перемоги Хреста над дияволом. Відомий наш проповідник святитель Інокентій Херсонський писав про архангела Михаїла так:

“Він першим повстав проти сатани, коли той повстав проти Вседержителя… З того часу архангел Михаїл не перестає ратоборствувати за славу Творця і Господа всіх, за справу спасіння роду людського, за Церкву і дітей її… “.

Прекрасні риси нашого небесного покровителя надихали проповідників до високодуховних повчань, подвижників наставляли на несення подвигів. Немає й тіні сумніву в тому, що образ служіння святого архистратига — це заклик нам усім, щоб любити Бога й творити волю його.

— Архимандрит Лаврентій, Голос Православ ‘я

Ukrainian Orthodox Church of St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: Interstitial

Revelation 12:7-10

And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels, and did not prevail; neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the serpent of old, who is called Devil and the Satan, who deceives the whole world; he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and virtue and the kingdom of our God and the power of his Christ; for the accuser of our brethren is cast down, who accused them before our God day and night.

Об’явлення 12:7-10

І сталась на небі війна: Михаїл та його Анголи вчинили зо змієм війну. І змій воював та його анголи, та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був змій великий, вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його анголи були скинені. І я почув гучний голос на небі, який говорив: Тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч.

The feast day of the Synaxis of the Archangel Michael and other Bodiless Powers is commemorated in the Orthodox Church on November 21. This feast day has its origins in the early days of Christianity. The main theme of this feast day is reverential veneration of loyalty to God, unity with God and zeal to complete the Will of God that the Bodiless Heavenly Powers reveal for our edification and salvation. The feast day of the Synaxis of the Archangel Michael and other Bodiless Powers, foremost, honours faithful, steadfast service to God and commemorates unyielding hope in God. St. Dionysius Areopagite’s book On the Celestial Hierarchies contains a comprehensive theory about the Heavenly Powers which are differentiated according to their various assigned duties. It distinguishes three degrees of hierarchies of angels, each of which includes three ranks, totaling nine altogether. This reflects the very roots of the feast day itself, which is marked in November nine months after March. In ancient times this was the start of the new year. According to Orthodox doctrine, these angelic orders and the archangels that are named are only part of the categorization of celestial hierarchies, but sufficient for human salvation. First among archangels is Archangel Michael, Archangel of the armies of the Lord. His name means “Who is like God?” The name itself is a response to the fallen angels led by Lucifer that rebelled against the service of God because of their own pride.

Archangel Michael is mentioned many times in the Old Testament: He revealed the will of God to Joshua about the capture of Jericho, he defeats the army of the Assyrian king Sennacherib, overcomes the wicked Antiochian Iliodor leader, protects Micah and Azariah, the pious descendants of Ananias, from the flames in the hot furnace, protected the Honah temple from flood destruction and many other great deeds by God’s will.

Many beautiful churches dedicated to Archangel Michael have been built to praise God, following the example of Michael. In Canada there are churches named after the Archangel. The most famous Cathedral in Ukraine dedicated to Archangel Michael is the St. Michael the Archangel Golden-domed Cathedral in Kyiv built 900 years ago, whose glory rivaled the Kyivan Monastery of the Caves. The Cathedral complex was destroyed in the 1930s purges and was rebuilt and opened in 1998. In October 2013 it was nominated as one of the 7 wonders of Kyiv.

The iconography canon for this archangel depicts him as trampling the devil underfoot. He is shown as conqueror, holding in his left hand a green palm branch the symbol of triumph, and in the right a spear with a white banner and a red cross at the top of it as a sign of the victory of the Cross over the devil. The famous Ukrainian prophet St. Innocent of Kherson writes about Archangel Michael:

“He first rose up against satan who rebelled against the Almighty… Since then, Archangel Michael continues to fight for the glory of the Creator and Lord of all, for the cause of saving the human race, for the Church and its children.”

The marvelous characteristics of our heavenly protector have inspired the prophets to enlightened teachings and assisted the ascetics in carrying out their good works. Undoubtedly, the example of Archangel Michael’s service is a call for us all to love God and to carry out His will.

— Archimandrite Lavrentiy, Holos Pravoslavya

Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, the sinner.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного.
St_Anne_Orthodox_Toronto_Whorl_Small

Ukrainian Orthodox Church of Saint Anne

525 Morrish Rd. Toronto (Scarborough), ON M1C 1G2 Parish Office: (416) 284-9642

Find Your Way Here

From Highway 401, take Exit 389, Meadowvale Road, heading south (signs for Meadowvale Road South). Take the third right onto Ellesmere Road. Travel 850 metres and take the third right onto Morrish Road. The church will be on the right. Parking is available on church property. The Ukrainian Orthodox Church of St. Anne benefits from its close proximity to the University of Toronto, Scarborough campus. Two TTC bus routes run frequently to stops right outside our parish doors: one en route from York Mills Station to Victoria Park; another traveling from Kennedy Station to Staines Road — servicing all points in between. 116 Morningside

Богослужіння • Services

  • April 28, 2018 5:00 pmVespers / Велика Вечірня
  • April 28, 2018 6:00 pmConfession / Сповідь
  • April 29, 2018 9:00 amConfession / Сповідь
  • April 29, 2018 12:00 pmFellowship - VOLUNTEER NEEDED

AEC v1.0.4

Service Schedule

Archives • Архів